D, E, F

Dendrocygne fauve V2:59,132 V3:13 V4:105 V5:25 V7:11,77 V10:21,185 V11:13 V12:65 V15:20,22,92 V18:23,83 V19:86 V20:82 V21:27 V23:47 V25:15,42 V28:14 V30:36

Dendrocygne veuf V1:23,37,96 V2:119,132 V3:13,104 V5:25,64,66 V6:15,41 V7:11,66,77,125 V8:15 V9:107 V10:21,159,185 V11:13,145 V12:27,28,65 V14:39,42,45 V15:12 V16:78 V17:71,91 V18:33,83,145,149 V19:86 V20:82 V21:27 V22:9,61 V23:47 V24:3,8 V25:15,44,47-49 V27:21,61 V28:14,22,137 V30:5,22,36,101

Diamant aurore V1:28,42 V3:28,97 V5:72 V6:7l V7:54,72,104,106,107,138 V8:67,89,91 V10:126,197,205 V11:36 V12:13,53 V14:6 V15:11 V17:82,89,96,99 V18:43 V19:40,66 V20:112 V22:21,74 V25:29 V27:100,101 V30:123,124

Drongo brillant V1:27,52,62 V2:9,39,67,119 V3:23,68,89 V4:67 V5:29,71 V6:57 V7:38,69,88 V8:19 V9:96,115 V10:92,167,193,220 V11:29,55,114,133 V12:14,46 V13:22 V14:2,5,57 V15:15,41 V16:20 V17:27,61,81,95 V18:9,18,40 V19:79,93 V20:104 V21:42,89,97,106 V22:20,73 V23:38,52 V24:7,33 V25:28 V27:3,4,33,37-8,68 V28:31,49-50,64,103,125,139 V29:27,79,80 V30:47,120,121

Drongo de forêt V1:48 V7:38 V10:167,193 V12:14 V13:22,63 V14:6 V16:20 V17:61 V18:9 V21:106 V22:73 V23:38,82 V27:68 V28:103 V29:27

Drongo de Ludwig V1:52,62 V3:89 V7:38 V8:19,20,68 V10:167,193 V12:14,46 V13:22,63 V14:6 V15:29,33 V16:20 V17:95 V22:4,20,73 V23:38,114 V27:89,99,102,104 V28:103 V29:79,82 V30:121

Duc à crinière V7:27 V12:89 V15:68,73,78 V15:68,73,78 V21:8

Échasse blanche V1:24,39,108 V2:52,63,142 V3:17,106 V4:6,22,57,98 V5:26,68 V6:48 V7:22,67,80,126 V8:24,56 V9:110 V10:53,161,187,221 V11:29,49,129 V13:54,58 V15:13,47 V16:15,36,79,106 V17:5 V18:5,16,35,88 V19:77,87 V20:48,49,91 V21:32 V22:12,63 V25:19,45 V27:20 V28:15,16 V29:21 V30:6,40,105

Échenilleur à barbillons V7:40 V10:193,201,203 V11:147 V12:53,78,89 V14:5 V16:12,22,84 V16:12,22,84 V17:98 V26:19-22 V30:20

Échenilleur à épaulettes rouges V1:27,52,62 V2:19,21,24,52,54,117 V3:24,89 V4:101 V5:29,78 V6:19 V7:40,70,85 V8:17,24,63 V9:85 V10:97,167,193 V11:30,56 V12:46 V14:15 V15:15 V16:22,84 V17:61,78 V18:40,130 V20:104 V21:10,38 V22:17,69 V23:8,28 V24:29 V25:25 V27:16,38,95,103 V28:62,99,139 V29:72 V30:115,125

Échenilleur à gorge blanche V2:117 V3:89 V4:59,67,107 V5:29 V6:71 V7:40,70 V9:85,116 V10:156,167 V11:131 V12:6,78 V15:15 V17:78 V19:64 V20:104 V21:103 V22:3,17,69 V28:99 V29:72 V30:115

Échenilleur bleu V1:52 V7:40 V10:190,203 V12:78 V13:17,63 V14:5 V15:74,78 V16:22 V17:98 V18:7 V21:103 V23:28 V27:66 V28:118,129

Échenilleur de Grauer V12:89

Échenilleur de Petit V9:85 V12:46,89 V14:15 V20:9 V23:8,28 V28:99 V29:94 V30:17

Échenilleur gris V10:193 V21:10 V23:8,28 V25:107 V29:94

Échenilleur loriot V12:89 V20:22 V26:19,21 V27:7

Échenilleur noir V10:193 V21:10 V24:19 V25:106 V30:17

Échenilleur pourpré V3:89 V7:40 V8:4,9,17 V10:167,193 V12:94 V13:63 V16:22,4 V21:87,90 V23:29 V27:65,108 V28:99 V30:21,25

Élanion blanc V1:24,50,59 V2:17,51,60,115,134 V3:15,105 V4:97 V5:67 V7:15,67,78 V8:15,24 V9:109 V10:35,159,186 V11:15,47,69,128 V12:40 V13:56 V14:55 V15:12,42 V16:13,78 V17:72,91 V18:33,85 V19:86 V20:86 V21:29,85,98 V22:5,9,61 V23:4,47 V24:4 V25:16,44 V27:15 V28:60,65 V29:20 V30:5,37,62,101

Élanion naucler V1:24,100 V2:60,134 V3:15 V4:56 V5:67 V7:15,137 V8:24 V10:35 V11:15,47,154 V12:88 V14:11,19-20 V15:1 | V18:77,85 V19:81,86,97,102 V20:86 V21:29 V22:58,61,78,90,91 V23:47 V25:16 V29:123 V30:37,170-71

Émeraudine à bec noir V1:25 V2:17,21,22,52,53,119,149 V3:19,66 V4:99 V5:68 V6:51 V7:24,68,81 V8:7 V9:110 V10:62,163,188,218 V11:22,50,63,130 V14:56 V15:13,22 V17:74 V18:36,91 V19:89 V20:96 V21:34 V22:37,65 V25:20 V27:91 V28:61,138 V29:45,112,117 V30:49,107,125

Émeraudine à bec rouge V1:39,50,60,117 V2:52,54,119,149 V4:66,99 V5:26 V6:8-10 V7:24 V8:16,77 V9:60 V10:62,163,188,218 V11:130 V12:41 V13:59 V15:41 V16:15,106 V17:60,74 V18:17,36 V19:27 V20:3,6 V21:49,85,99 V22:13,65 V23:5,22,49,80 V24:18 V25:20 V27:63,88,91,104 V28:26,61,95,113,138 V29:21,45,67 V30:16,107

Engoulevent à balanciers V7:28,68,82 V1:25,39,50,60 V2:18,32,156 V3:20,67 V4:66,100 V5:21,57,69 V6:17,53 V8:19,24 V9:112 V10:68,164,189 V11:23,51,70,72 V12:42 V13:60 V14:13,16-18,47 V15:14,23,44 V16:16,82 V17:60,75 V18:93,127 V19:79,89 V20:20,98 V21:35,86,101 V22:3,14,66 V23:6,50 V24:5 V25:22 V28:48,61,66,96,105 V30:110

Engoulevent à collier V15:49

Engoulevent à collier roux V2:155 V3:67,70 V4:82 V6:52 V7:28 V14:13 V18:93 V19:64 V22:66

Engoulevent à deux taches V7:28 V9:125-128 V10:189 V11:148 V12:89 V13:60 V15:49 V20:19,20 V24:32 V28:47-48

Engoulevent à épaulettes noires V30:109,116,128,130

Engoulevent à joues rousses V3:19,20 V5:7 V7:68 V10:189 V14:2,6,13 V23:6

Engoulevent à longue queue V1:25,39,50,60 V2:18,32,52,65,156 V3:20,67 V4:100 V5:5-16,21,27,69 V6:4,53 V7:28,68,82,126,138 V8:23,59 V9:9,14,112 V10:68,164,189 V11:23,70,91 V12:73 V13:53,60 V14:13,16-18 V15:23,43 V16:16 V17:75 V18:37,93,127 V20:19,98 V21:35,86 V22:14,66 V23:23,50 V24:5 V25:22 V27:64 V28:61,96,105 V29:22,69 V30:110

Engoulevent à queue blanche V7:28 V10:189 V14:2,6 V20:19,20 V26:6 V27:64,119

Engoulevent de Bates V10:189 V12:89 V14:4 V15:68,73,78 V20:19 V27:64 V28:48

Engoulevent de Prigogine V20:19 V27:3

Engoulevent d'Europe V2:155 V3:20,68 V5:6 V6:52 V7:28 V10:67 V14:13 V18:110 V19:27 V20:19 V21:49 V23:6,10 V27:64 V28:48,96

Engoulevent doré V2:156 V3:67 V6:53 V10:68 V12:89 V14:11-14 V18:93 V19:73,89 V27:3,25 V29:114 V30:52

Engoulevent du désert V2:156 V4:82 V6:17,52 V10:68 V18:93 V28:48

Engoulevent du Mozambique V7:28 V10:164 V11:120 V22:55,58 V24:33 V27:64 V30:8

Engoulevent musicien V7:28 V10:189,202 V12:7,42,73 V16:37 V19:27,64 V20:97 V22:3,6,14,66 V23:23,50 V25:87 V27:93 V28:96,105 V29:69,83,84,93

Engoulevent pointillé V1:25 V2:72,156 V7:28 V8:16 V10:164,189 V11:51 V12:17,34,42 V14:4,11-14 V17:75 V20:27 V22:66 V23:6 V24:27 V28:96 V29:69,93 V30:24,109

Engoulevent porte-étendard V5:7,13,21,69 V10:69,189 V11:70 V13:60 V18:24 V19:27 V25:22 V28:48,96

Engoulevent terne V1:60 V2:156 V3:67 V4:107 V5:69 V6:52 V7:28,128 V8:24 V10:68,164,189 V11:70 V12:89 V13:53,60 V14:4,13,16-18 V16:37 V17:75 V18:110 V20:3,7,97 V21:35,49,86,101 V22:66 V25:22 V28:96 V30:128

Épervier de Hartlaub V1:23 V2:51 V3:105 V7:13,123 V8:6,15,52 V10:185 V11:46,106 V13:57 V15:25 V16:13,35,105 V17:59,72,91,98 V20:84 V21:6,99 V22:62 V23:20,48 V24:26 V27:61,107 V28:112 V29:66,83 V30:60,62

Épervier de l'Ovampo V7:13,66 V8:52 V10:52 V11:69 V12:40,66 V21:49 V22:6,10,62 V25:104-5 V28:93,104 V30:23,102

Épervier d'Europe V2:136 V4:80 V27:23

Épervier menu V12:88 V27:107

Épervier minule V2:136 V10:185 V21:6 V27:107 V30:6

Épervier shikra V1:23,37,99 V2:17,51,59,119,137 V3:14,105 V4:97 V5:67 V6:43 V7:13,66,77 V8:15 V9:108 V10:31,159,185 V11:15,46,69,129 V12:3,40,66 V13:57 V14:55 V15:13,43 V16:13 V17:59,72,91 V18:34 V19:80,86,102 V20:84 V21:29,85,99 V22:10,62 V23:5,48 V24:4,25 V25:17,45 V27:23 V28:23,33,60,93 V29:122 V30:22,38,102

Érémomèle à tête brune V1:63 V7:46 V8:65 V9:131 V10:170 V12:79 V16:25,116 V20:10,23,24 V21:4,104 V23:32,82,97,103 V27:67 V28:100,121,130

Érémomèle élégante V1:27,40 V2:19,21,24,119 V3:26,85 V4:67 V5:29,70 V6:62 V7:46,70,86,138 V8:18 V10:110,170,195 V11:33,58,132 V12:48 V14:57 V15:15 V17:78,94 V18:7,41,103 V19:92 V20:5,10,108 V21:39 V22:3,18,70 V25:26 V27:1,4,8 V28:50,63,100 V29:75 V30:116,126,127

Érémomèle gris jaune V3:26,85 V5:70 V6:61 V9:8,15 V10:110 V12:90 V18:103 V19:92 V20:108 V25:26 V29:107 V30:45,127

Étourneau à bec robuste V3:23,68,70,93 V5:48 V7:39,117 V8:5,19 V10:93,153,167,193 V11:55 V12:34,46 V14:57 V18:24 V20:13,104 V23:9 V24:7 V27:99 V30:162

Étourneau à poitrine blanche V9:96 V10:193 V12:89 V20:26 V27:9 V28:103,104

Étourneau à poitrine dorée V18:135

Étourneau à queue étroite V1:62 V7:39,123 V11:114 V13:22 V16:34,86 V18:9 V19:24 V20:26 V21:106 V23:39 V27:68 V28:31,125 V30:27

Étourneau bicolore V18:134

Étourneau caronculé V7:129-134 V14:62 V15:74 V21:11,42 V27:9

Étourneau de Fischer V18:134

Étourneau de montagne à bec court V23:9,39 V29:96

Étourneau de Neumann V30:162

Étourneau roupenne V1:52,62 V4:67 V7:39,124 V9:96 V10:167,193,208,211 V12:13 V14:5 V16:20,86 V18:9 V21:106 V22:73 V23:39,83 V24:7 V27:68,118 V28:31 V30:27

Étourneau sansonnet V4:82

Euplecte à dos doré V10:209,214 V12:90

Euplecte de Gierow V16:34 V23:9 V27:4,9

Euplecte franciscain V1:28,41,65 V2:21,53,119 V3:27,69,9 V4:33,68 V5:30,71 V6:66 V7:53,71,87 V9:118 V10:119,172,197 V11:11,36,59,71 V12:82 V14:58 V15:15,23 V17:82 V18:43 V19:94 V20:111 V21:42 V22:21,73 V23:52 V24:7,31 V25:29 V28:140 V29:112,121 V30:48,123

Euplecte Monseigneur V1:28,41 V2:53,119 V3:27,96 V4:103 V5:30 V7:53,71 V8:19 V9:118 V10:118,172,197,202 V11:36,63,71 V12:50 V13:66 V15:15,42 V16:27 V17:62,82,83,96 V20:13,111 V21:50 V22:21,73 V23:40 V28:32,140 V30:18,109,123

Euplecte noir et jaune V4:3 V9:95 V12:34,50 V23:9 V29:96

Eurylaime à flancs roux V1:51 V4:50 V7:35 V10:191 V12:75 V13:17 V14:4 V16:112 V19:100 V20:21 V21:103 V23:27 V27:65 V28:118 V29:24,84

Eurylaime à tête grise V19:47,100,101 V20:15,21,29 V23:27 V26:42

Eurylaime de Grauer V12:89 V26:42

Eurylaime du Cap V7:35 V10:191 V12:44,75 V14:4 V16:112 V19:100 V20:9,21 V22:68 V26:42 V27:53,65,72 V28:98,118

Faucon à cou roux V1:20,24 V2:60,115,133 V3:15,105 V4:97 V5:25,67 V6:44,70 V7:16,67 V8:24 V10:37,159,186,201,218 V11:16 V12:88 V14:56 V15:10 V18:24,34,87 V19:87 V20:86 V21:30 V22:62 V23:48 V25:17,45 V27:24 V28:94 V30:38,104

Faucon ardoisé V1:24,37,59 V2:17,23,51,115,134 V3:15,105 V4:21,97 V5:25,67 V6:16,44 V7:16,67,78 V9:109 V10:38,159,186 V11:16,47,69 V12:88 V14:56 V15:13,70 V17:59,91 V18:34,53,86 V19:87 V20:6,86 V21:30,99 V22:11,62 V23:5,48 V24:4 V25:17,45 V27:90 V28:61,65,112,128 V30:6,38,104

Faucon concolore V1:101,133 V5:90 V27:115

Faucon crécerelle V1:24,50,59,101 V2:60,133,134 V3:15,54,105 V4:6,74,78,81,89,90 V5:67 V6:44 V7:16,67 V8:24,53 V9:7,13,109 V10:38,149,152,159,186 V11:16,47,63,69 V14:55 V15:13 V16:14 V17:5 V18:5,16,34,86 V19:87 V20:6,18,86 V21:30,99 V22:62 V23:5,48 V24:4 V25:17,45 V28:61 V29:20,93 V30:18,38,62,71,103

Faucon crécerellette V1:24,59,101 V2:60,133 V3:15 V5:67 V6:44 V7:16 V10:30,186 V18:77,86 V20:86 V21:30 V22:62 V25:10,17,42 V30:30,38,52,71,72,103

Faucon de Barbarie V5:90 V6:43 V11:155 V18:87 V19:87 V20:76,86 V21:22,30 V25:52-4 V27:24

Faucon de l'Amour V1:71 V19:95

Faucon d'Éléonore V5:90 V12:19 V27:115

Faucon des chauves-souris V1:50 V2:17,114 V3:15,105 V7:16 V8:15 V9:109 V10:36,159,186 V11:16,69 V12:88 V14:52,55 V15:20,22 V16:13,35 V18:23 V21:28 V22:23,24,61 V23:4,19 V25:16,86 V27:61 V28:22,93 V29:20,93 V30:5,59

Faucon émerillon V18:110

Faucon hobereau V1:101 V2:51,115,133 V3:105 V5:90 V7:16,67 V8:91 V9:109,120 V10:146 V11:16 V12:4,66 V16:78 V18:87 V19:87 V20:18,70 V21:2,43 V22:62,79 V23:5,21 V28:23,33,61 V30:23,38,104

Faucon kobez V1:71 V3:15,105 V4:81 V7:16,67 V8:7,16 V12:4 V15:10 V18:1,5 V19:95 V20:86 V21:30 V22:62,77,78 V24:26 V25:17 V30:38,55,62

Faucon lanier V1:24,101 V2:17,133 V3:15,53,105 V4:80,91 V5:67 V6:43 V7:16,67,78 V8:16 V9:7,13 V10:36,186 V11:16,47,69,123,129 V12:17,40 V14:56 V15:13 V16:14 V17:59,72,98 V18:34,87 V19:87 V20:86 V21:30,85,99 V22:11,63 V23:5,21,48 V24:26 V25:17,53 V27:113-5 V28:112 V29:20,66,93,122 V30:39,49,50,55,62,104,128

Faucon pèlerin V1:24,59,101 V2:115,133 V3:15,53,105 V4:6,74,81,89,91 V5:47,90 V6:16,43,74 V7:16,78 V8:53,69 V9:6,13 V10:37,159,186 V11:16,47,123,155 V12:40 V14:56 V15:10 V18:24,87 V19:87 V20:86 V21:30 V22:63 V23:5 V25:53 V27:115 V28:23,33 V29:93 V30:62,128

Faucon sacre V2:133 V4:81 V21:43 V27:24

Faucon-coucou V1:50,59 V2:134 V3:15,105 V6:16 V7:15,67,102,125 V8:6,15 V10:186 V15:10 V16:13 V17:98 V18:15 V20:85 V21:84,98 V22:61 V23:19,47 V27:61 V28:22,111,127 V30:59,101

Fauconnet d'Afrique V10:186 V21:7

Fauvette à ailes rousses V1:40,53,63 V2:19,24,53,54,118 V3:26,87 V5:29 V6:19,71 V7:45,102 V9:90 V10:109,170,195 V11:33,68 V12:48 V16:43 V17:94 V18:41 V20:108 V22:3,4,18,70 V28:63 V29:76,81 V30:118

Fauvette à bas-ventre rouge V25:95

Fauvette à capuchon V7:46 V10:195 V13:64 V14:5 V16:12,24 V26:22

Fauvette à lunettes V4:75-79,83,84,87,89-91 V6:61 V9:15 V10:106 V18:24,77,102 V20:107 V22:83 V27:19,28

Fauvette à moustaches V1:40 V2:19,117 V3:87 V4:60,67 V6:19 V7:44,63,70 V8:18 V10:169,195 V11:57 V12:11,47 V15:41 V16:23 V17:78,94 V18:41 V19:102 V20:10 V22:4,18,70 V23:52,97,100 V28:63,66,100 V29:73,75 V30:116

Fauvette à tête noire V1:63 V2:68 V3:25,82 V4:75-79,83,89,102 V5:70 V6:1 V7:44 V9:15,56 V10:105,169,204 V11:32,59 V12:48 V14:46 V16:24 V17:61 V18:24,77,102 V20:57,107 V21:39 V22:70,82 V23:8,32 V25:26 V26:36

Fauvette babillarde V1:44 V2:43,44,71 V3:25,39,83 V4:83,106 V9:15 V10:105 V18:77,102 V20:107 V21:39 V22:77,83 V26:36 V27:28 V30:46

Fauvette brune du Cameroun V23:8 V29:95

Fauvette cannelle V12:47

Fauvette d'Alfred V12:90

Fauvette de Barratt V9:89

Fauvette de Grauer V12:90

Fauvette de Grauer V12:90

Fauvette de Ménétries V3:25

Fauvette de São Tomé V10:208,212,215 V18:63 V25:101-2

Fauvette des jardins V1:44,53,63 V2:19,43,44,52,71 V3:25,39,82 V4:106 V5:78 V6:60,90 V7:44 V9:15,56,89,117 V10:105,169,195 V11:32 V12:17,48 V14:46 V16:24,42 V17:61,94 V18:24,102 V19:65,92 V20:10,48,49,107 V21:39,63 V22:70,82 V23:8,32 V27:67 V29:75,95 V30:11,26,46,75,76,117

Fauvette des marais V3:24 V7:44 V23:31 V27:46-47

Fauvette du désert V6:61 V27:19,28

Fauvette épervière V18:77,97,100 V19:42 V22:77,82

Fauvette grise à ailes rousses V10:196 V12:35,48 V14:6 V16:10,24,43 V17:99 V27:105

Fauvette grisette V1:44,63 V2:43,44,71 V3:25,39,82 V4:75,83,89,90,106 V5:70,78 V6:60,90 V7:44,70,86 V9:15 V10:105,204 V11:32 V12:17 V14:46 V16:33 V17:63,67,78 V18:102 V19:7-11,34,57,92 V20:45,48,49,107 V21:39 V22:6,18,70,83 V25:26 V30:46,75,117

Fauvette jaune V9:89 V10:195 V16:42 V23:8 V29:95

Fauvette jaune aquatique V12:90

Fauvette masquée V2:44 V3:82 V9:15 V10:106

Fauvette mélanocéphale V2:68 V4:75-79,83,87,89 V6:61 V9:15 V10:106 V18:77,102 V20:58,107

Fauvette naine V3:83 V10:106

Fauvette nasique grise V1:53 V4:102 V7:46,124 V10:170,195 V12:17 V14:5 V16:25,116 V17:62 V18:8 V21:104 V22:70 V23:32 V27:67 V28:30,100,121 V29:26,75,83 V30:161

Fauvette nasique jaune V1:63 V7:127 V10:170 V12:79 V13:20 V17:87 V25:85 V25:90 V27:67 V28:100

Fauvette orphée V2:43,44 V4:73,75-78,83,84,89 V6:61 V9:15 V10:105 V18:100 V19:34,92 V20:45,47-49,57,107 V22:70,77,82 V30:46

Fauvette passerinette V1:44 V2:44,71 V3:25,39,82 V4:75-78,83,84,89,106 V5:70,78 V6:61 V9:15 V10:106 V11:32 V14:57,73 V18:24,102 V19:9,77,92 V20:37,46,48,49,53,107 V21:40 V22:83 V25:26 V30:46

Fauvette rousse à face noire V20:22 V23:31 V27:53,66,72 V28:100

Fauvette verte à longue queue V9:90 V12:48 V23:8,33 V29:95,96

Flamant nain V6:40 V10:21 V16:7,12 V17:7,12,16 V18:83,117 V20:82 V22:29 V23:87-90 V30:16,36

Flamant rose V2:58 V4:80,96 V6:40 V10:159 V13:41 V18:23,83 V20:82 V21:27 V22:29 V23:89 V27:3 V29:31,32,33,34,35,36,37,38,39

Fou brun V6:81 V10:158,209 V11:139,141 V12:57 V18:14 V19:21,105 V20:79 V27:1,3,5

Fou de Bassan V2:57 V4:72,74,80,89 V6:38,81 V18:23 V20:79 V29:129

Fou du Cap V30:16

Foulque macroule V2:140 V3:16 V4:81 V6:45 V9:13 V10:42 V11:17 V18:88 V20:87 V27:25

Francolin à bec jaune V5:25 V10:186 V15:13

Francolin à collier V10:186 V21:7

Francolin à double éperon V1:24,37,59,146 V2:17,51,60,119,139 V3:15,105 V4:66,97 V5:67 V6:16,44 V7:17,67,78 V8:19 V9:109 V10:39,153,160,218 V11:16,47,69,129 V12:4,40 V14:56 V15:42 V16:14 V17:56,59,72,91 V18:34,87 V19:87 V20:87 V21:85,99 V22:11,63 V23:5,48 V24:4,8 V25:18,77-83 V27:90 V28:61,65,94 V29:20,66,117 V30:104

Francolin à gorge blanche V1:146 V2:139 V3:15,105 V4:56 V7:17,67 V11:69,129 V12:35,40,88 V17:72 V22:63 V30:104

Francolin à gorge rouge V18:64 V30:16

Francolin coqui V2:139 V3:15 V25:8,18

Francolin d'Ahanta V2:139 V7:17 V8:90 V10:160 V12:4 V15:27 V16:14,78,106,122 V17:53,56,59,72 V21:85,97,99 V22:63 V23:48 V27:107 V28:23,112,128 V29:66,83

Francolin de Clapperton V1:102 V2:139 V3:15 V10:39,186 V11:47 V15:13 V21:31 V30:39

Francolin de Finsch V12:88

Francolin de Hartlaub V18:157

Francolin de Latham V7:17 V10:160,186 V11:106 V13:57 V14:4 V16:14,106 V18:126 V21:99 V22:63 V27:61 V28:94,105 V29:20,85

Francolin de Schlegel V5:25 V10:186

Francolin du Cameroun V6:5 V11:124,126 V12:88 V18:158

Francolin écailleux V2:17 V4:21,46 V8:5,7,16 V10:186 V12:40 V13:57 V20:6 V23:5,21 V27:61 V28:94 V29:93,97

Frégate superbe V6:81 V18:62

Fuligule milouin V2:131 V3:14 V4:80 V10:25 V18:23,84 V20:15,17,28

Fuligule morillon V2:131 V3:14 V4:80 V10:26 V12:65,86 V18:84 V22:91 V23:68 V27:3,5

Fuligule nyroca V2:131 V3:14 V4:80 V5:25 V10:26,185 V11:157 V18:84 V20:64 V21:43 V24:33 V28:14-15