S, T, V

Sarcelle à ailes bleues V18:84

Sarcelle d'été V1:43,44,97 V2:72,131 V3:13,40 V4:56,72,74,80,89 V5:66 V6:41 V7:12,72,139,140 V8:91 V10:25,185 V11:14,67,157 V12:65 V13:41 V14:39,41 V15:12,77,94 V17:5,31 V18:84,146 V19:86 V20:48,49,64 V21:28 V22:61 V25:16,44 V28:14-15 V30:36

Sarcelle d'hiver V1:23,96 V2:131 V3:13 V4:80 V5:25 V6:41 V7:139 V10:23,185 V12:65,86 V18:23,84,146 V20:83 V21:43

Sarcelle du Cap V1:96 V3:13 V10:24 V21:43 V30:36

Sarcelle hottentote V3:8,11 V10:24 V12:88 V15:20,22 V21:43 V22:30 V30:36

Sarcelle marbrée V1:69,97 V2:131 V12:88 V18:84 V21:43 V30:84,85

Sénégali brun à ventre blanc V1:54,64 V3:97 V7:54 V10:172,197 V11:113,147 V12:83 V13:66 V16:28,46,120 V18:8 V20:13 V21:51-52,107 V23:40,83,97,105 V25:93 V27:69,108 V28:103,126,128 V29:80 V30:27

Sénégali brun à ventre roux V1:54,64 V3:97 V7:54,102 V8:77 V10:172,197 V11:147 V12:13 V13:22 V14:5 V15:25,44 V16:28,46,86,120 V17:96 V18:8,43 V20:13,111 V21:107 V22:73 V23:40,83 V27:69,108 V28:5,32,126 V29:28,80

Sénégali nègre V1:54,64 V2:53 V3:97 V7:54 V8:67,77 V9:93,119 V10:172,197 V11:113,147 V13:22,66 V15:44 V16:28,46,120 V20:13 V21:90,107 V22:73 V23:40,83,84,96,98 V27:38,69,108 V28:32,103,126 V29:28,80

Sénégali nègre à front jaune V1:64 V7:127 V10:197 V16:46 V20:13 V23:40,83 V24:33 V27:69 V29:28,80

Sénégali vert à collier blanc V9:93 V11:113 V12:50,90 V23:9

Sénégali vert à joues blanches V7:54,72,102 V8:91 V10:197 V11:71 V12:13,50,83 V14:76 V15:25,43 V16:28,47 V17:63,67,82,89,96,99 V22:3,4,21,73 V27:89,100,101,104 V30:85,123

Serin à croupion blanc V2:46,69 V3:27,99 V5:71 V6:65 V7:71 V10:115,196 V11:35,71 V12:12 V15:15 V18:104 V19:94 V21:41 V25:30 V29:112,121 V30:48

Serin à croupion jaune V24:20,21 V26:6

Serin à front jaune V1:28,53 V2:21,69,119 V3:27,99 V5:30,71 V6:65 V7:51,71,87,102 V8:18 V9:93,118 V10:115,171,196,208,213,220 V11:35,59,71,133 V12:49 V15:5 V16:85 V17:84,96 V18:43,104 V19:94 V20:3,14,110 V21:106 V22:5,22,74 V23:10,41 V25:30 V28:104 V29:81,96 V30:124,126

Serin à masque noir V30:13

Serin de Burton V9:93 V11:104,112 V12:49 V19:26 V23:10 V29:96,97

Serin de Príncipe V10:208,213

Serin de Shelley V24:20

Serin de Van Someren V12:90

Serin gris à tête blanche V3:99 V5:71 V7:51 V8:66 V9:118 V10:116,146,204 V11:59,71 V12:49,82 V22:74 V25:30 V28:104 V30:125

Serin strié V24:20,21

Sirli du désert V2:35 V3:73 V4:91 V6:56 V7:84 V9:6,14 V10:81 V18:95 V20:101

Souimanga à ailes dorées V28:102

Souimanga à collier V1:53,63 V2:20,53,68 V3:94 V4:60 V6:19 V7:49,102,140 V8:2,11,18,20,77 V9:91,117 V10:171,196,220 V13:21,65 V15:25,42 V16:26,118 V17:80,95 V18:42 V19:108 V20:11 V21:89,105 V22:72 V23:36,82 V27:38,68,89,98,104-5,123 V28:31,102,124,128,130 V29:27,77,81 V30:18,162

Souimanga à double collier oriental V25:67

Souimanga à gorge bleue V1:53,64 V7:50,124,140 V8:66 V10:171 V13:21 V16:26,119 V20:12 V21:58,106 V23:36,82 V27:68 V28:102,109,123 V29:27 V30:18,27,127

Souimanga à gorge jaune V1:53,63 V3:94 V7:49 V9:91 V10:156,171,196 V14:5 V16:26,85,118 V20:5,11 V21:58,105 V22:72 V23:36,82 V25:92 V27:68,107-8 V28:123 V29:77

Souimanga à gorge rouge V24:19 V25:106

Souimanga à gorge rousse V2:53,64 V6:19 V7:50 V8:11,18,66,90 V10:171 V16:26,85,119 V18:24 V20:124 V21:57-59,106,113 V22:72 V23:99,105 V24:31 V25:92 V27:4 V28:31,124,128,130 V29:27,78

Souimanga à gorge verte V10:196 V12:40 V13:65 V16:44 V18:131 V20:12 V21:50,57-59 V23:36,66-67,95,98,99,105 V27:68 V28:102 V30:18

Souimanga à longue queue V1:28 V2:45,68,150 V3:27,93 V4:60,103 V5:30,71 V6:19,64 V7:50,71,87 V9:7,15 V10:113,171,196 V11:34,58,71,133 V14:58 V15:15 V18:42,104 V19:81,89,93 V20:110 V21:41 V22:72 V25:27 V27:98 V28:49-50,140 V29:46,112,119 V30:46,120

Souimanga à poitrine rouge V1:28,64 V2:119 V3:27,94 V5:30,71 V6:64 V7:50,71,87 V8:18,24 V9:118 V10:113,171,196,220 V11:34,58,71,133 V12:49 V13:65 V14:58 V15:15 V17:80,95 V18:42,104 V19:80,93 V21:41,57,58,106 V22:19,72 V23:52,82,114 V24:7,19 V25:27 V27:17,98 V28:45-46,140 V29:77,112,113,119 V30:119,126

Souimanga à queue violette V10:171,196 V12:171,196 V12:90 V14:5 V18:59 V26:5 V27:68

Souimanga à tête bleue V9:92 V12:49 V15:77 V23:9,36 V24:7 V29:95,97

Souimanga à tête bleue du Ruwenzori V12:90 V24:19

Souimanga à tête verte V1:53,64 V2:20,53 V3:94 V5:30 V7:50,102,139 V8:5,18,66 V9:92,117 V10:171,196 V11:133 V13:65 V15:43 V16:26,119 V17:63,67,68,80,95 V18:42,131,147 V20:12,110 V22:19,72 V23:9,10,36,52,66,82,98 V24:19 V26:5 V27:68,89,98,102,104-5,123 V28:31,63,102 V29:77 V30:11,27,119,127

Souimanga à ventre jaune V2:53 V3:27,94 V4:103 V5:30 V7:50,71,140 V8:11,18,90 V9:92,118 V10:171,196 V11:58,133 V12:17,49 V16:26 V17:62,80,95 V18:19,42 V19:106 V20:110 V21:89,106 V22:20,72 V23:96,114 V27:89,98,104-5 V28:102,140 V29:78 V30:119

Souimanga à ventre olive V1:53,64 V2:53,118 V3:94 V4:103 V5:30,51,53 V7:50,140 V9:91 V10:171,196 V13:21,65 V15:41 V16:26,119 V17:62 V18:19 V19:23 V20:12,26,110 V21:49,89,106 V22:20,72,86 V23:36,52,82,95,98,99,105 V24:19 V26:5 V27:68,108 V28:31,63,66,102,124,128,140 V29:27,46,78 V30:18

Souimanga à ventre pourpré V25:107

Souimanga améthyste V26:5

Souimanga bifascié V21:5 V30:11

Souimanga bronzé V24:20

Souimanga brun V4:68,103 V7:49 V8:89 V10:171 V13:21 V15:75,78 V17:10,18 V18:42,120 V20:110 V21:51,112 V22:5,19,71 V27:80,89,97,102-3 V28:30 V30:1,11,72

Souimanga carmélite V7:50 V18:8 V21:113 V23:36 V27:68 V30:11,18

Souimanga cuivré V1:38,40,64 V2:20,24,53,68,118 V3:27,93 V5:71 V7:50,71,102,127 V8:24,66 V9:92,118 V10:113,171,196 V11:58 V12:49 V15:15,41 V16:26,85 V17:80,95 V18:42 V20:12,110 V21:58,89 V22:20,72 V23:37,52 V25:27 V26:9 V27:17,68 V28:31,63,102,124 V29:78,113 V30:11,119,126

Souimanga de Bates V1:48 V3:50 V7:50 V12:81 V13:21 V16:118 V20:25 V21:5 V23:36 V24:31 V29:27

Souimanga de Bocage V12:90

Souimanga de Bouvier V9:92 V12:34,40,90 V16:44 V20:12 V23:9,37,66 V28:102 V29:95

Souimanga de Fraser V1:53 V3:94 V7:49 V10:171 V12:12,171 V13:21 V16:26,116,118 V17:62 V21:5,105 V22:19,71 V23:30,36,96 V27:68,108 V28:30,102,123,129 V29:27,77

Souimanga de Jeanne V3:93 V7:50 V8:44 V10:171 V16:27,119 V21:5,58 V22:72 V25:92 V27:68,107-8 V28:124,129,130

Souimanga de Loveridge V25:67

Souimanga de Newton V10:208,212

Souimanga de Palestine V12:90 V16:44 V27:9 V29:13,14,15

Souimanga de Reichenbach V7:127,140 V8:44 V10:204 V12:81,86 V15:75,78 V21:5 V26:1-2,5,7,9 V27:68 V28:30,33 V30:18,26,71,72

Souimanga de Reichenow V4:2 V9:92 V11:104,112 V12:34,49 V16:34 V20:14 V21:58 V23:9,37,66 V28:102 V29:95,97

Souimanga de Rockefeller V12:90

Souimanga de Seimund V1:53 V3:50 V7:49 V10:196 V11:112 V14:5 V16:118 V17:62 V20:26 V21:105 V22:72 V23:36,82 V27:68 V28:30,102,123 V29:77,81

Souimanga du Congo V12:90

Souimanga d'Ursula V6:6 V23:10,36

Souimanga éclatant V1:40,64 V2:20,24,53,68,119 V3:94 V7:50 V8:18,66 V9:118 V10:171,196,220 V11:34,58 V12:12,49 V13:65 V16:27,85 V17:62,80,95 V18:42 V20:14 V21:89,106 V22:20,72 V23:9,37 V24:7 V27:98,101,108 V28:63,102,124 V29:1-15,78,81,95 V30:119

Souimanga malachite V24:19

Souimanga minulle V1:48 V7:50 V9:92 V16:119 V21:5 V23:36 V27:68 V28:124

Souimanga olivâtre V1:53,63 V3:94 V7:50,140 V8:11,18,20,45,66,77 V9:92 V10:171,196 V11:3-6,58,104,112 V13:21,65 V16:26 V17:62,95 V21:89,97,106 V22:4,19,72 V23:10,36,71,82 V26:5,8 V27:68,108,121 V28:31,102,112,124,129 V29:27,77,81 V30:17

Souimanga royal V12:90

Souimanga superbe V1:17,28,53,64 V3:93 V7:50 V8:11,18,90 V9:93 V10:171,196 V12:17 V16:27,44,119 V18:8 V20:12 V22:72 V23:37,82 V24:7 V27:68,108 V28:31,124,128 V29:27,78 V30:18

Souimanga violet V1:28 V2:68 V3:94 V5:30,93 V6:71 V7:49,71 V8:18 V9:91 V10:171,196,220 V12:12 V16:44 V18:42,59 V20:110 V22:3,19,71 V27:98 V28:102 V29:77 V30:119,126

Spatule blanche V1:96 V2:58,130 V4:72,74,80 V6:40 V10:12 V11:13,105 V15:20,22 V17:5 V18:23,83 V19:86 V20:63,82 V21:27,77-80 V22:29 V27:3,20 V29:53

Spatule d'Afrique V1:96 V2:58,130 V3:8,13,104 V4:96 V7:11 V9:66,70-79 V10:21,159,185 V12:57,64 V15:12 V16:78 V18:15,23,33,83,149 V20:82 V21:27,79 V25:42 V27:5 V28:12,14 V30:5

Speirops à calotte noire V3:50 V10:208,213 V19:26 V23:118

Speirops de Fernando Po V23:118

Speirops de Príncipe V23:118

Spermete à capuchon V1:28,41,54,64,141 V2:20,24,43,69,119 V3:29,96 V4:3,48,68,103 V5:30,50 V6:20 V7:55,72,110 V8:4,18,23 V9:94,119 V10:128,172,197,209,215 V11:37,60,73-85,133 V12:13,51 V13:66 V15:16,41 V16:28,88-93,94-99,120 V17:41-52,62,84,96 V18:19,43 V20:3,14,112 V21:41,90,107 V22:22,74 V23:10,41 V24:20 V25:29 V26:6 V27:69 V30:13,124 V28:32,64,104,126 V29:28,80 V30:13,124

Spermete bicolore V1:41,54,64 V3:97 V6:20 V7:55 V8:67,90 V9:94 V10:172,197 V11:73-85 V13:66 V15:43 V16:28,47,88-93,94-99,120 V17:41-52,62,96 V20:3,14 V21:90 V23:10,41,56,83,97,104 V24:17,20,32 V25:93 V27:69,108 V28:32,104,126 V29:28,80,96

Sterne arctique V6:49,83 V7:23,126 V10:162 V12:5 V17:88,91 V18:24 V19:25 V20:95 V27:62,70 V30:16

Sterne bridée V2:52,53 V6:83 V11:139 V12:88 V18:23 V20:95

Sterne caspienne V1:45 V2:64 V3:18,40 V4:82,99 V5:31,91 V6:49,83 V7:23,81 V8:21-22,23 V8:56 V10:23,56,162 V11:21 V12:57 V14:39,43,56 V15:69 V18:5,17,36,91 V19:76,89 V20:94 V21:33 V25:20,97 V27:62 V28:16

Sterne caugek V2:52,64,146 V4:72,75,82,89,99 V5:91 V6:49,74,83 V7:23 V8:57 V10:162 V18:17,36,91,118 V20:94 V21:62 V27:20,62 V28:25 V30:16

Sterne de Dougall V2:146 V4:82 V6:49,83 V7:23,121,126 V8:57,64 V10:162 V14:31 V16:80 V18:24 V20:94

Sterne des baleiniers V2:52,53 V8:57,68 V12:5,70,86 V27:62,70 V30:7

Sterne fuligineuse V6:83 V7:23

Sterne hansel V1:108 V2:64,146 V3:18 V4:82,9 V6:49,83 V7:23,67 V8:23,56 V9:110 V10:56,162 V11:20 V12:70 V18:17,36,91 V19:76,89 V20:94 V21:33 V25:20,46 V27:20 V28:16

Sterne naine V1:39 V2:53,64,146 V4:82,99 V5:68 V6:50,83 V7:23,81,126 V8:24,57 V10:57,162 V11:21 V15:69 V16:80 V18:17,36,66,91,118 V20:95 V21:8,33 V22:64 V25:20,46

Sterne pierregarin V2:52,64,146 V4:82,91,99 V6:49,83 V7:23,126 V8:57 V10:162 V18:24,36,91 V19:25 V20:94 V21:33 V25:42 V27:62 V28:25 V30:16

Sterne royale V2:52 V6:16,49,83 V7:23 V8:21,56 V10:162 V12:88 V17:17 V18:17,36,91,118 V19:24,25 V20:94 V25:97 V27:62 V28:25 V30:7

Sterne voyageuse V6:49,83 V18:24 V20:94

Tadorne de Belon V4:80 V6:40 V10:23 V18:23,83 V27:23

Tantale africain V1:23,95 V2:17,130,138 V3:8,13,104 V4:96 V5:24,66 V6:40 V7:11,76 V8:90 V10:19,158,184 V11:13,45 V12:3,63 V12:52 V13:56 V14:45 V15:12,22 V16:13 V17:5,16 V18:15,33,82,149 V20:54,82 V21:25 V22:9,61 V24:25 V25:15,42 V27:61 V30:5,100

Tchagra à tête brune V3:91 V7:37 V9:86 V10:166,192 V12:17,35,45 V13:63 V16:20,38,84,112 V17:95 V22:72 V27:108 V28:102 V29:73,78,95 V30:162

Tchagra à tête noire V1:27,39,52 V2:19,24,38,52,67,119 V3:23,91 V4:67 V5:29,71 V6:63 V7:37,69,85 V8:17,64 V9:15,115 V10:89,166,192 V11:28,55,132 V12:11,45 V15:14,41 V17:61,80,95,99 V18:40,110 V19:93 V20:5,12,103 V21:40 V22:20,72 V23:52 V24:6,8 V25:27 V28:63,102 V29:78,112,120 V30:18,49,120

Tchagra des marais V1:39 V4:67,107 V5:29 V7:37,69 V8:17 V9:86 V10:192 V12:17,76 V16:20 V20:12 V22:20 V28:102 V29:78,81 V30:120,130

Tchitrec de Bates V10:196 V13:65 V14:5 V16:44 V23:35 V26:5 V27:3,4

Timalie à collier roux V12:90

Timalie à gorge blanche V6:5 V12:90 V21:116 V23:17,21,27,30,35

Timalie de Chapin V12:90

Tisserin à cape brune V3:49 V9:95 V10:197 V12:50 V14:5 V15:75,77 V21:11 V23:9,39 V29:96 V30:162

Tisserin à cape jaune V10:197 V12:90 V14:5 V20:26

Tisserin à gorge noire V12:90

Tisserin à lunettes occidental V1:2,41,53 V2:53 V3:95 V4:68 V5:71 V6:20,103,108 V7:52 V8:19,20,77,89,91 V9:95 V10:118,171,197 V11:114 V12:12,35,50 V12:12,35,50,82 V15:25,32,41 V16:27,119 V18:43 V19:66 V20:13 V21:107 V22:3,21,73 V23:39 V24:20 V25:29,95 V27:69,89,99,104-5 V28:32,64,103,125,128 V29:28,79,81 V30:12,122,126

Tisserin à lunettes oriental V2:20 V4:108 V9:95 V10:197 V11:104,114 V12:35,50 V13:66 V16:45 V20:13 V23:9,39 V25:92 V30:12

Tisserin à menton noir V12:90

Tisserin à nuque blanche V3:49

Tisserin à nuque d'or V12:90

Tisserin à pieds jaunes V12:90

Tisserin à tête jaune V3:50 V9:95 V12:50 V23:9,39 V29:96

Tisserin à tête noire V1:28 V3:27,69,70,95 V4:68 V5:71 V6:65 V7:87 V9:118 V10:117,146,197 V11:35,59 V12:12 V16:45 V17:82 V18:43,104 V19:94 V20:110 V21:34,41,42 V22:88 V23:68 V25:29 V27:99 V28:140 V29:111,120 V30:48,122,126

Tisserin à tête rousse V1:28 V2:46,118 V3:27,95 V5:30,71 V6:20,65 V9:15,94 V10:116,197,208,213 V11:35,59,71,133 V14:58 V15:15,23 V16:4 V17:4 V18:104 V19:3,94 V20:110 V21:41 V25:29 V29:112,120 V30:48,127

Tisserin baglafecht V1:135,141 V9:94 V10:197 V11:113 V12:34,50 V14:6 V16:45 V23:9 V24:20 V25:92 V29:96 V30:162

Tisserin bicolore V9:94 V20:26 V21:116 V23:27,30,39 V28:103

Tisserin bizarre V12:90

Tisserin de Bannerman V6:5 V11:104,113 V12:50 V23:9 V25:92 V29:96,97

Tisserin de Bates V3:49 V12:90 V23:18,39

Tisserin de Cabinda V12:90 V15:78 V30:12

Tisserin de Nicoll V25:67

Tisserin de Preuss V7:52 V10:171,197 V11:147 V12:82 V14:5 V15:75,76,77,78 V16:27,45 V18:9 V20:26 V21:5,11,107 V23:9,39,83 V30:21,27

Tisserin de São Tomé V10:208,214

Tisserin de Speke V1:135

Tisserin de Weyns V12:90

Tisserin doré V24:20 V30:12

Tisserin du Cap V1:135

Tisserin écarlate V1:2,12 V2:118 V3:27,96 V7:52,71 V8:19,67,91 V9:118 V10:146,204 V12:82 V22:3,21,73 V23:52 V25:93 V29:80 V30:120,122,126

Tisserin géant V10:208,214 V23:97,104

Tisserin gendarme V1:28,53,64,127-133 V2:20,46,53,106-111,119 V3:27,41-48,95 V4:33,35,68,103 V5:30,71,79-89 V6:65 V7:51,71,75,87 V8:4,24,66 V9:94,118 V10:65,117,171,197,209 V11:35,59,133 V12:50 V13:65 V14:58 V15:15,41 V16:27,45,98,99,119 V17:62,82,96 V18:8,19,43,104 V19:23,94 V20:3,13,110 V21:41,90,107 V22:21,73,84 V23:9,39,52 V24:7 V25:29,95 V27:69,99 V28:32,64,103,125,137,140 V29:28,79,101,102,112,120 V30:12,48,122

Tisserin gros-bec compact V1:40 V2:20 V7:52 V10:117,171,197 V12:50 V13:66 V16:27,45 V18:19 V22:21,73 V25:29 V29:28,79,84 V30:13

Tisserin masqué austral V1:135 V10:197 V15:75,78 V21:11

Tisserin masqué d'Heuglin V1:135-143 V2:20-24,53,118 V3:27,95 V5:71 V6:20 V7:51,71,87 V8:24 V10:117 V12:12,50 V16:86 V17:82 V21:41 V22:73,83 V25:29 V28:64 V30:122

Tisserin masqué du Nil V4:33 V12:90

Tisserin minulle V1:28 V2:46,118 V3:27 V3:95 V5:30,71 V6:20,65 V7:71,87 V8:24 V9:15,94,120 V10:116,197 V11:35,59,147 V12:82,86 V14:58 V15:15 V17:82 V18:104 V19:66,94 V21:35,41 V22:73 V25:29 V27:99 V29:112,113,120 V30:48,122,126

Tisserin nain V1:40 V2:53 V7:51 V12:90 V16:86 V23:39 V27:53,69,73 V30:12

Tisserin noir de Maxwell V7:52 V12:90 V16:27,119 V17:99 V18:131 V20:26,28 V21:5,107 V23:39 V24:31 V27:69,73 V28:109,126,127,128,129 V29:28

Tisserin noir de Vieillot V1:53,64 V4:68 V7:51 V8:66,77,90 V9:94,118 V10:171,197 V11:113 V12:50 V13:21,66 V15:41 V16:27,45,119 V17:18,96 V18:131 V20:3,13 V21:90,106 V22:21,73 V23:39,52 V24:7,20 V26:1-2,6,7,9 V27:69 V28:32,103,125 V29:28,79 V30:18

Tisserin orangé V7:51 V10:197 V13:65 V14:5 V18:1,8,120 V24:31 V28:32 V30:72

Tisserin rubigineux V4:37

Tisserin tricolore V1:53,64 V3:50 V7:52 V8:67 V10:171 V12:12 V15:75 V16:27,34,86,119 V18:9 V21:90,91,107 V23:83 V25:93 V27:34,37-8,69 V28:103,126 V29:28

Tisserin-coucou V3:97 V4:107 V7:53,103 V10:156,172 V12:13,82 V21:44 V30:124

Torcol à gorge rousse V10:191 V12:44 V28:98 V29:94

Torcol foumilier V1:43,51,61 V2:71,158 V3:21,39 V4:82,105 V5:69 V6:55,90 V7:34 V8:89 V9:14 V10:79,191 V11:26,92 V12:9,44 V14:4,57 V16:84 V18:95 V19:91 V20:14,41,48,49,100 V21:112 V22:3,6,16,68 V23:51 V25:24,89 V30:44,113

Touraco à bec noir V10:188 V16:37 V30:16

Touraco à gros bec V1:50 V4:1 V7:25 V10:163 V12:35,41 V13:15 V16:15,107 V21:100 V22:65 V23:22,49,94,99,106 V27:63 V28:26,114,129 V29:22

Touraco à huppe blanche V5:27 V10:188,218 V12:41 V28:95 V30:159

Touraco de Fischer V11:152

Touraco de Lady Ross V10:188 V12:53,54 V24:15,17,18,20,21 V27:6

Touraco doré V6:5 V7:156 V12:89 V23:6,11 V29:93

Touraco du Prince Ruspoli V11:152

Touraco géant V1:50 V2:115 V4:57,66 V7:6,25 V8:2,7,16,58,90 V9:111,120 V10:163,188 V11:152 V12:72,94 V13:15,59 V16:15,81,103,107 V17:17,60 V18:119 V21:100 V22:58,65 V23:1,6,10,22,49,55,80,84,94,99,106 V24:5,8 V27:63,74 V28:26,95,108,114,127 V29:21,67,89,90,93,97 V30:61,65-68,

Touraco gris V1:25,39,60 V2:17,52,65,119,151 V3:9,66 V4:99 V5:68 V6:51 V7:25,68,82,102 V8:5,16 V9:111 V10:64,163,188,218 V11:22,50,108,130 V12:6,42,53,54 V14:56 V15:10,23,41 V16:15,81 V17:60,74,92 V18:18,37,53 V19:89 V21:34,45,85,100 V22:13,65 V23:49 V24:5 V25:21 V27:92 V28:26,61,137,138 V29:67 V30:42,108

Touraco gris d'Abyssinie V4:22 V5:27 V10:188 V12:53

Touraco pauline V12:89 V19:26 V23:49 V27:10

Touraco vert V1:50,60 V2:116,150 V4:57,66,99 V7:25,126 V8:16,58 V9:111 V10:154,188 V11:91 V12:41 V13:59 V15:28,30 V16:15,37,107 V17:60,67,68,74,93 V18:37 V19:27 V20:7,96 V21:85 V22:4,13,65 V23:6,22,49 V24:5,8 V27:38,39,63,88,92,102-6 V28:61,65,95 V29:67,83 V30:108,130

Touraco violet V1:25 V2:119,150 V3:19 V5:27,68 V7:25,68 V8:16 V9:111 V10:64,163,188,218 V11:50,70,130 V12:42,53,54 V17:74 V18:37 V20:96 V22:3,13,65 V23:49 V24:5,27 V25:21 V27:6,88,89,92,101,104-5 V28:61,138 V29:67 V30:108

Tournepierre à collier V1:107 V2:51,62,143 V4:72,74,81,89,98 V7:21 V8:54 V10:161,221 V11:107 V12:20,69,93 V16:80 V18:17,36,91,146 V19:88 V20:90 V22:64 V27:62 V28:25 V30:16

Tourtelette émeraudine V15:72 V27:63,71 V30:7

Tourterelle à collier V1:25,50,60 V2:17,52,119,148 V3:18,106 V4:66,99 V5:26,68 V6:50 V7:24,68,81 V8:16 V9:111 V10:60,162,188 V11:49,130 V12:6,41 V15:41,112 V16:6,15,106 V17:60,74,92 V18:36,118 V19:89 V20:6,96 V21:85,99 V22:13,37,65 V23:22,49 V24:18 V25:20 V27:63,91 V28:26,61,95,113,138 V29:21,67,93 V30:8,107,125

Tourterelle à masque de fer V1:25 V2:30,65,115,148 V3:18 V5:26,68 V6:8-10,51,70,72 V7:24,68,81 V8:58,91 V9:9,111 V10:62,154,163,188 V11:22,50,130 V14:46,56 V15:13 V17:74 V18:17,36,92 V19:80,89 V20:96 V21:34,99 V22:13,65 V25:20 V28:138 V29:112,113,117 V30:16,41,107

Tourterelle à tête bleue V1:50,60 V3:49 V6:8-10,70,71 V7:24,123 V8:58 V10:163,188 V11:50 V13:14,59 V16:15,36,106 V21:99 V22:65 V23:22 V27:63,108 V28:4,95,113 V29:21,67,83

Tourterelle de l'Adamaoua V3:18,106 V7:68 V8:16 V12:6,89 V19:36,37 V20:96 V22:37-39 V23:62-64 V26:44 V27:88,91,101,104-5

Tourterelle des bois V1:43,66-67 V2:29,65,78,148 V3:18,53,106 V4:73,75,82,84,85,89 V6:51 V8:44 V9:14,23-42,133 V10:60,143,147,150,162,173,218 V11:21,91 V12:6,86 V14:46,56 V18:23,29,36,92 V19:37,89 V20:18,28,96 V21:34 V22:37,38,64 V23:63 V25:21 V29:124 V30:42,107

Tourterelle du Cap V10:188 V21:8 V24:18 V28:4 V30:8

Tourterelle maillée V1:25,38,39,147 V2:17,30,52,65,119,148 V3:18,107 V4:99 V5:26,68 V6:51 V7:24,68,81 V8:16 V9:14,111 V10:61,162,188,210,218 V11:21,50,63,130 V12:6 V14:56,60-61 V17:60,74,92 V18:17,36,92 V19:3,89 V20:96 V21:34,99 V22:5,12,64 V23:5,49,63 V24:5 V25:21 V28:26,61,138 V29:18,111,112,118 V30:42,107

Tourterelle pleureuse V2:30,52,53,65,119,148 V3:18,107 V5:68 V6:50 V7:68,81 V9:9,16 V10:60,188 V11:21,50,92 V15:13 V16:4 V17:4 V18:36,92 V19:37,89 V20:96 V21:34 V22:37,55,58 V25:20 V28:137,138 V29:112,118 V30:41,107

Tourterelle rieuse V2:30,65,148 V3:18 V5:68 V7:81 V8:24 V9:8,14 V10:61 V11:91 V18:92 V19:73,89 V21:34 V25:21 V28:138 V29:112,118 V30:41,107,131

Tourterelle tambourette V1:50,60 V4:66,99 V6:8-10 V7:24,123 V8:7,16,19,59 V10:163,188 V12:41 V16:15,37,106 V17:60 V18:118 V20:7,96 V21:85,99 V22:4,13,65 V23:5,22,80 V24:18 V27:63 V28:26,95,113,128,138 V29:21,45,67,93

Tourterelle turque V6:50

Tourterelle vineuse V1:25,147 V2:17,23,29,52,65,111,148 V3:18,107 V4:66 V5:21,26,68 V6:50 V7:24,68,81 V8:16 V9:111 V10:60,162,188,218 V11:21,50,91,130 V12:41 V14:56 V15:13 V16:4 V17:4,55,60,74,92 V18:17,36,92 V19:89 V21:34 V22:3,12,64 V25:21 V28:61,66,95,137,138 V29:67,111,112,118 V30:24,28,41,107,125

Traquet à capuchon V30:170

Traquet à poitrine rousse V1:27 V2:19,41 V3:24 V3:80 V4:59 V5:29 V7:42,70 V10:99,194 V11:56 V12:47 V15:11 V19:92 V21:39 V22:6,17 V25:90

Traquet à tête blanche V2:40 V3:53,80 V6:59 V7:86 V9:6,15 V10:99 V30:169-70

Traquet de Heuglin V29:112,119 V30:45

Traquet de roche à queue brune V2:41

Traquet de roche à queue noire V2:41 V3:80 V9:8,15 V10:100 V21:44

Traquet de roche à queue rousse V1:27 V2:41 V3:24,80 V4:59 V5:29 V6:19 V7:42,70,118 V8:17,91 V10:153,169,194 V11:57,71 V12:47 V14:6 V20:105 V28:100 V29:75 V30:116

Traquet de roche à ventre roux V1:19,27 V2:99-101 V3:24,68,70,80 V4:23,60 V5:22,29 V6:19 V7:42,70,118 V8:5,18 V10:153,169,194 V11:57,63,71,72 V12:34,47 V17:94 V20:106 V23:8 V24:29 V29:43,95 V30:116

Traquet deuil V9:10,15

Traquet du désert V2:40 V3:79 V4:75-78,82,84,89,91,104 V6:59 V9:10,15 V10:98 V18:99 V19:73,92 V20:105 V27:3

Traquet isabelle V2:40 V3:79 V4:75,82,85,89 V5:44 V6:59 V10:99 V18:99 V19:92 V20:105 V21:39 V22:29 V27:4 V30:45

Traquet motteux V1:27,43 V2:40,68,71 V3:24,79 V4:75-78,82,84,87,89,102,104,105 V5:29,49,79 V6:59 V7:42,70,86 V9:15,116 V9:10 V10:98,169,194 V11:11,30,56 V12:17,46 V14:46,57 V15:23 V17:78,101 V18:24,53,98,130 V19:77,92 V20:22,105 V21:38 V22:17,70 V25:25 V27:114 V30:45

Traquet noir à front blanc V1:52 V3:24,80 V5:70 V7:42,70 V8:64 V9:86 V10:100,169,194 V11:67 V12:47 V17:78 V20:106 V22:17,70 V25:25 V28:100 V29:25 V30:116,169

Traquet oreillard V2:40 V3:24,80 V4:75-78,82,84,89,104 V5:79 V6:59 V8:24 V10:98 V15:15,23 V17:101 V18:98 V19:92 V20:105 V21:38 V25:25 V27:4 V30:45

Traquet pâtre V3:68,70,81 V4:73,75,82,86,89-91 V7:42 V9:86 V10:98,169 V12:34,46 V18:98 V20:105 V22:55,58 V23:8 V27:19,27 V29:94

Traquet tarier V1:27,52,62 V2:19,23,40,52,119 V3:24,39,81 V4:67,82,92,102,105 V5:29 V6:59 V7:42,70 V9:15,116 V10:97,151,168,194 V11:30,56,132 V12:46 V13:64 V15:44 V16:23 V17:61,78,94 V18:27,41,98 V20:10,22,49,105 V21:38 V22:3-5,17,70 V23:8,31 V25:25 V28:29,99,104 V29:25 V30:45,75,116,129

Traquet-fourmilier brun du nord V2:41 V3:24,81 V5:70 V6:59 V7:86 V8:24 V10:100 V11:71 V15:11 V18:99 V19:73,92 V20:105 V21:39 V25:25 V30:45

Traquet-fourmilier du Congo V10:194 V12:89 V21:10

Traquet-fourmilier noir V5:29 V9:86 V10:169,194 V11:68 V12:47 V13:64 V26:6 V28:100 V30:17

Travailleur à bec rouge V1:28,127-133,142 V2:46 V3:2,11,27,96 V4:33,35 V5:71 V6:66 V7:52,87 V8:24 V10:118,197 V11:35,59,71 V13:80 V14:31 V15:15 V16:27 V17:82 V18:24,104 V19:94 V20:3,5,13,110 V21:41 V22:83 V25:29 V27:29 V28:103 V29:112,120 V30:48,123

Travailleur à tête jaune V1:28,41 V2:119 V3:27,69,96 V5:30 V6:66 V7:52,87,127 V8:23 V9:95,118 V10:118,146,197, V11:35,59,71 V12:50,92 V14:58 V15:15 V16:46 V17:82,96 V18:43,104,131 V19:94 V20:111 V21:41 V22:73 V25:29 V27:29 V28:137,140,141 V30:48,123,126

Travailleur à tête rouge V1:28,41,53,64 V2:53,118 V3:96 V5:30 V7:52 V8:19,23,67 V9:95 V10:118,197,209 V11:71 V12:50 V14:46 V15:11 V16:27,45,120 V17:87,89,96 V20:5,13 V21:11,90 V22:21,73,83 V25:29 V26:1-2,6,8-9 V28:103,140 V29:80 V30:18,123

Travailleur anormal V12:90 V21:5 V27:9

Travailleur cardinal V10:197 V21:11

Trogon à joues jaunes V10:189 V13:16 V14:4 V21:3 V23:24 V25:88 V27:64 V28:96

Trogon à queue barrée V12:42 V23:6,24 V29:89,90,92

Trogon narina V4:46 V5:27 V7:29 V8:16 V10:164,189 V11:70 V12:17,42 V13:60 V14:6 V16:108 V17:60 V21:86,101 V22:14,66 V23:24,50 V27:15,64,89,93,102,104-5,118 V28:4,96 V29:69,82 V30:110,130

Turnix à ailes blanches V1:25 V2:29,147 V3:18 V5:68 V7:24 V10:59,188 V12:6 V14:29,56 V19:73,79,87 V20:95 V21:7,31 V22:79 V25:18 V29:106 V30:39

Turnix d'Andalousie V1:25 V2:29,147 V3:18 V7:23,126 V10:162,188 V11:67 V12:41 V13:53,57 V14:6 V16:14,79 V18:24,87 V19:79,87 V20:95 V21:31 V22:11,29,63,79 V25:59 V27:3 V28:24 V30:6,39

Turnix hottentot V7:24 V10:188 V12:88 V14:4 V16:35 V30:128

Vanneau à ailes blanches V21:32 V23:49

Vanneau à coiffe noire V1:24,105 V2:61,142 V3:61,106 V5:26,68 V6:46,70 V7:20,63,67,80,137 V8:24 V10:46,154,160,187 V11:18,48 V12:5 V14:56 V15:10 V18:35,73,89 V19:79,88 V21:32 V22:64 V23:49 V25:19 V28:15,16 V29:112,113,117 V30:40

Vanneau à poitrine châtain V2:17 V8:5,19 V10:187 V11:95 V25:87 V28:94,104

Vanneau à queue blanche V5:90 V10:47 V11:104,107

Vanneau à tête blanche V1:17,24,50,59,146 V2:115,142 V3:16,106 V5:26,67 V7:20,79 V8:19,24 V9:110 V10:47,146,187 V11:18,48 V12:5,41 V13:58 V14:56 V15:13 V17:16,73 V18:117 V19:26,27 V20:88 V21:32 V22:3,5,12,32,33,64 V23:93,95,96,98,107 V24:4 V25:19 V27:62 V28:20,24,94,94,113 V29:21 V30:106

Vanneau demi-deuil V2:51,142 V3:16,106 V4:66,97 V7:20 V10:160 V11:48 V21:32 V22:29,64 V24:4,46 V27:3,62 V28:61,65 V30:7,106

Vanneau du Sénégal V1:24,105 V2:61,115,142 V3:16,106 V4:66,106 V5:21,26,67 V6:46 V7:20,79 V8:19 V9:110 V10:47,160,176,187 V11:18,48,70,129 V12:41 V13:54,58 V14:56 V15:13,22 V16:15 V17:73 V18:35,89 V19:79,88 V20:88 V21:32 V22:12,64 V23:49 V24:27 V25:19,45 V28:61,94 V30:106,159

Vanneau éperonné V1:24,59,66,105 V2:28,61,115,142 V3:16,106 V5:67 V6:16,46 V7:20,67,79,123 V8:24,53 V9:109 V10:46,154,160,187 V11:18,48,70,129 V12:5 V15:13 V16:79 V17:5,68,73 V18:16,35,89 V19:88 V20:88 V21:32 V22:64 V25:19,46 V28:15,16,24 V30:23,40,106

Vanneau huppé V2:61,70 V4:81,91 V6:33,45 V10:221 V18:89 V20:88

Vanneau sociable V27:3

Vautour à tête blanche V1:23,97 V2:133 V3:14,105 V4:56 V5:25,64,66 V7:12,66 V10:26,159,185 V11:14,45,69 V15:12 V18:16,33 V19:63,86 V20:83 V21:29 V22:31,62 V23:4,48 V25:16,44 V29:101,102,110,122 V30:37,102

Vautour de Rüppell V1:20,23,97 V2:59,102-104,133 V3:55,105 V5:25,66 V6:41 V7:12,77 V9:13 V10:27,159,185 V11:46,69 V12:3,35,39 V15:12 V17:72 V18:33,85 V20:83 V21:29 V23:4,47 V24:3 V25:16,44 V29:110,114,122 V30:30,37,51,52,127,159

Vautour fauve V4:74,80,89 V6:41 V8:23 V9:13 V10:27,185 V18:85 V20:83 V21:6 V25:7,10 V29:122

Vautour moine V2:7 V4:20

Vautour oricou V1:20,23,97 V2:105,133 V3:105 V4:20 V6:41 V7:12 V8:23 V9:13 V10:26,185 V11:45,69 V12:88 V14:45 V15:12 V18:23,110 V19:86 V20:83 V21:29 V22:62 V24:3 V25:10,16,42 V29:101,102,110,114,122 V30:37

Vautour palmiste V1:23,49 V2:59,114,136 V3:105 V4:66,96,107 V5:25,47 V7:12,66,77 V8:15 V9:108 V10:28,159,185 V11:46,106,154 V12:37,39 V13:14,57 V15:10 V16:1,8,13,78,105 V17:16,59,91 V18:16,33 V19:26 V20:83 V21:6,43,85,98 V22:9,31,33,61 V23:4,20,47,58,59,80,96 V25:16 V27:61,88,90,104 V28:23,93,112,138 V29:20,29,93,122 V30:5,59,61,101,127,157

Vautour percnoptère V1:98 V2:133 V3:14 V4:20,74,80,89 V6:41 V7:116 V9:6,13 V10:28,152,159,185 V11:14,46,67 V12:88 V17:24 V18:85 V20:83 V21:6,29 V23:47,58 V25:16 V29:111 V30:37,127

Venturon d'Abyssinie V24:20

Verdier d'Europe V3:69,70 V12:23

Veuve à ailes blanches V10:197,209,214 V19:102 V30:18

Veuve à collier dòr V1:28,41 V2:20,48,69 V3:28,99 V4:60,68 V5:30,72 V6:66 V7:53,71,88,104 V8:24 V10:125,172,198 V11:36,60,93,133 V12:50 V13:66 V15:16 V17:96 V18:24,105 V19:94 V20:111 V21:12,42,50 V23:53 V25:30 V30:48

Veuve à dos d'or V1:20,28,41,54 V2:20,23,53,119 V3:27,96 V4:68,103 V5:30 V7:53,71 V8:19 V9:95,118 V10:119,172,197 V11:36,59,63,68 V12:50 V13:66 V15:42 V16:27 V17:82,96 V18:43 V20:111 V21:42,54 V22:4,21,73 V23:40 V26:6 V28:32,64,66,103,140 V29:80 V30:18,123

Veuve à épaulettes orangées V3:96 V10:119,197 V21:42 V25:29

Veuve à longue queue V7:103,104 V21:12

Veuve de Chapin V7:104

Veuve des marais V30:162

Veuve dominicaine V1:28,41,54,64 V2:20,53,69,119 V3:28,99 V4:68,103 V5:30,72 V6:66 V7:53,71,110,111 V8:19,24 V9:96,119 V10:124,172,198,209,214 V11:36,60,71,133 V12:50 V13:66 V15:15,41 V16:28 V17:84,96 V18:43 V19:94 V20:14,111 V21:42,53,90,107 V22:22,74 V23:41,53 V24:7,20 V25:30 V26:1-2,8,9 V27:69 V28:32,64,66,104,126 V29:29,80,96 V30:13,124

Veuve du Togo V7:53,103,104,106 V11:133 V22:59,74 V29:81 V30:124

Veuve d'Uelle V7:103-107 V10:172 V11:133 V21:12 V22:22 V28:104 V30:124,163

Veuve géante V4:37

Veuve noire V4:103 V5:30,71 V7:52,102 V9:95,118,120 V10:119,172,197 V12:50,82 V16:27,46 V17:62 V18:23 V20:111 V21:50 V22:21,73 V23:9 V24:31 V25:7,10 V29:84,96